Privacy statement De Ru 2018.1

Wie verzamelt mijn gegevens?

Het privacy statement is voor De Ru

Welke persoonsgegevens verzamelt De Ru

De Ru verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten

De persoonsgegevens die De Ru verwerken zijn:

Waarom verzamelt De Ru mijn gegevens?

De Ru verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Hoelang bewaart De Ru mijn gegevens?

De Ru bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

Deelt De Ru mijn persoonsgegevens met anderen?

De Ru deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en / of onze diensten en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde beveiligingsniveau en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens, tenzij wij hiervoor een vrijstelling hebben. De Ru blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Ru jouw persoonsgegevens aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om te persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@deru.nl onder vermelding van “Persoonsgegevens”. De Ru probeert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, je uit te nodigen om langs te komen voor je verzoek. Wij verzoeken je dan wel een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij je identiteit kunnen vaststellen.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

De Ru neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het gevoel hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@deru.nl.